Điện lực Hải Hà phát động thi đua thực hiện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ 2013

Thứ Năm, 14/03/2013, 08:12 [GMT+7]

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Ngày 12/3/2013, Điện lực Hải Hà tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 cho các đồng chí là cán bộ, công nhân viên chức lao động trong toàn đơn vị.

Lễ phát động an toàn, vệ sinh lao động của Điện lực Hải Hà

Trong những năm qua cơ quan Điện lực Hải Hà đã làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, không để xẩy ra vụ việc mất an toàn lao động ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người lao động, các cán bộ công nhân, viên chức lao động luôn chấp hành tốt các quy định về luật an toàn lao động khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở và được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, bảo hộ lao động... Hàng năm cơ quan Điện lực còn tổ chức các đợt tập huấn phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cán bộ công nhân lao động phải chấp hành nghiêm nội quy, quy định về các thiết bị an toàn lao động tại các trạm biến áp nhằm đảm bảo an toàn khi xử lý công việc tại cơ sở. Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của công nhân lao động trong việc chấp hành các quy định của đơn vị trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Tại lễ phát động, Điện lực Hải Hà đã tổ chức ký kết thi đua thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ giữa các tổ trực tiếp sản xuất trong đơn vị.

Phát động ký kết thi đua thực hiện an toàn vệ sinh lao động

Thái Hà - Hoàng Luân

.
.
.
.
.
.