Ba Chẽ: Sản xuất Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp năm 2016 đạt gần 82 tỉ đồng.

Thứ Bảy, 10/12/2016, 14:52 [GMT+7]

QTV - Trong năm 2016, huyện Ba Chẽ tích cực tập trung chỉ đạo thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá và tăng so với cơ cấu ngành nghề, giá trị sản xuất CN - TTCN ước đạt gần 82 tỉ đồng, đạt 107,9% kế hoạch, bằng 136,6% so với cùng kỳ. 

Trong đó một số sản phẩm công nghiệp - TTCN tăng cao so với cùng kỳ như: Gạch xi măng ước đạt 1,53 triệu viên đạt 102% KH, bằng 106,2% cùng kỳ; gỗ xẻ ước đạt 4.033 m3, đạt 134,4%KH, bằng 126,2%CK; giấy xuất khẩu đạt 5.454 tấn đạt 170,4% KH, bằng 151,6% cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 108,7 triệu đồng đạt 155,3% cùng kỳ.

Trong năm 2016, Gạch xi măng ước đạt 1,53 triệu viên.
Trong năm 2016, Gạch xi măng ước đạt 1,53 triệu viên.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có đi đôi với đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các ngành nghề có tiềm năng như: công nghiệp chế biến gỗ, giấy xuất khẩu, đồ gia dụng từ gỗ, chế biến các sản phẩm từ Ba kích, Trà hoa vàng thành dược liệu.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất và xây dựng chính sách ưu tiên hợp lý đối với doanh nghiệp, đồng thời tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương và sử dụng lao động tại chỗ, kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để phát triển công nghiệp – TTCN trên địa bàn huyện./.

Hà Liên/Trung tâm Truyền thông &Văn hóa huyện Ba Chẽ

.
.
.
.
.
.