Bình Liêu: Năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo giảm 9,32%

Thứ Sáu, 30/12/2016, 14:36 [GMT+7]

QTV - Theo kết quả chính thức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016 theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh giảm 9,32% (từ 44,31% xuống còn 34,99%).

Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo
Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo

Theo đó, số hộ nghèo cuối kỳ năm 2016 còn 2.452 hộ, giảm được 637 hộ so với đầu kỳ năm 2016. Số hộ thoát nghèo tuyệt đối đạt trên 193% theo kế hoạch tỉnh giao.

Để đạt được kết quả trên, huyện Bình Liêu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chương trình dự án xóa đói giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Hoàng Gái (Đài Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.