Đông Hải, Tiên Yên xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung

Thứ Tư, 28/12/2016, 08:18 [GMT+7]

QTV - Nhằm cải thiện tiêu chí về vệ sinh môi trường theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh đang tích cực triển khai xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi gia súc tập trung. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng NTM.

Mô hình chăn nuôi gia súc tập trung được xã Đông Hải triển khai xây dựng tại thôn Nà Bấc, có tổng kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng, trong đó địa phương hỗ trợ vật liệu xây dựng, các tổ chức đoàn thể, MTTQ xã và các hộ gia đình có trâu, bò tham gia đóng góp ngày công xây dựng. Quy mô dự án xây dựng 9 chuồng, diện tích mỗi chuồng trên 20m2, đến nay công trình đã hoàn thành trên 70% khối lượng công việc.

Khu chăn nuôi gia súc tập trung xã Đông Hải đã hoàn thành 70%
Công trình Khu chăn nuôi gia súc tập trung xã Đông Hải đã hoàn thành 70% khối lượng công việc

Mô hình chuồng trại chăn nuôi gia súc tập trung không chỉ góp phần xoá bỏ tư duy, nhận thức của bà con về chăn thả gia súc, gia cầm tự do, mà còn giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi hiện nay.

Ông Phan Đình Vượng, Chủ tịch UBMTTQ xã Đông Hải cho biết: "Đến nay, qua 5 năm ngày thì công, công trình đã đạt được 70% khối lượng công việc, trong đó MTTQ trực tiếp chỉ đạo các lực lượng, đoàn thể tham gia giúp đỡ ngày công giúp người dân thôn Nà Bấc xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc tập trung. Sang đầu tháng 1/2017 chúng tôi sẽ hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng".

Thôn Nà Bấc, xã Đông Hải hiện có 106 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Sán Chỉ, đời sống của người dân chủ yếu là chăn nuôi gia súc và trồng rừng. Trước đây, do tập tục của người dân thường chăn thả gia súc trong rừng, hoặc làm chuồng ngay sát nhà, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc triển khai xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc tập trung không chỉ giải quyết vấn đề môi trường tại vùng nông thôn, mà còn thay đổi tư duy sản xuất của bà con theo hướng quy hoạch sản xuất, chăn nuôi tập trung, giúp bà con giảm nghèo bền vững.

Trâu, bò được chăn thả trong rừng hoặc ngoài đồng gây mất vệ sinh môi trường
Trâu, bò được chăn thả trong rừng hoặc ngoài đồng gây mất vệ sinh môi trường

Ông Trần Phún, thôn Nà Bấc, xã Đông Hải cho biết: "Trước đây khi chưa triển khai xây dựng khu chăn nuôi tập trung nên việc chăn thả trâu, bò ảnh hưởng không nhỏ đến vê sinh môi trường. Sau khi được xã hỗ trợ vật liệu xây dựng, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ ngày công di chuyển chuồng trại ra xa khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường".

Mô hình chăn nuôi gia súc tập trung tại thôn Nà Bấc, xã Đông Hải hoàn thành sẽ đáp ứng điều kiện về vệ sinh môi trường, di chuyển chuồng trại ra xa khu dân cư. Đồng thời việc chăn thả tập trung giúp người dân có điều kiện chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc. Đây cũng là điều kiện để xã Đông Hải hoàn thiện tiêu chí về vệ sinh môi trường, trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Xuân Thao - Đài Tiên Yên

.
.
.
.
.
.