Hải Hà: Tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 56,77%

Thứ Bảy, 24/12/2016, 16:41 [GMT+7]
QTV - Thu ngân sách của Hải Hà tăng 31%, thu nội địa đạt cao nhất từ trước đến nay.
 
Năm 2016, huyện Hải Hà được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 184,6 tỷ đồng, đây là mức thu lớn so với một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn như huyện Hải Hà. Bằng những giải pháp linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong thu ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hải Hà trong năm 2016 đạt 287 tỷ 824 triệu đồng, bằng 175% dự toán tỉnh giao, tăng 31% so với cùng kỳ; đặc biệt thu nội địa của huyện Hải Hà đạt mức cao nhất từ trước tới nay với trên 222 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Ngoài ra năm 2016 cũng là năm huyện Hải Hà có nguồn thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt cao, hơn 40 tỷ đồng.
qtv
Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Theo đánh giá, 18/18 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện Hải Hà đề ra trong năm 2016 đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 42 triệu đồng, tăng trên 55%. Huyện đã có một số sản phẩm từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: Sợi Cotton, bê tông thương phẩm... tạo ra năng lực sản xuất mới, thúc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và xây dựng trên địa bàn. 

Ánh Hồng (Trung tâm TT&VH huyện Hải Hà)
 
.
.
.
.
.
.