HĐND cấp huyện xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2017

Chủ Nhật, 25/12/2016, 10:04 [GMT+7]

QTV - Trong những ngày qua, HĐND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kỳ họp cuối năm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

*/Ba Chẽ

Trong 2 ngày 22 và 23/12, HĐND huyện Ba Chẽ đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá kết quả tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2016; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; đồng thời thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp HĐND huyện Ba Chẽ

Năm 2016 với sự chỉ đạo, điều hành tích cực của UBND huyện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của địa phương đều hoàn thành và vượt kế hoạch: Tổng sản lượng lương thực đạt 6.320,6 tấn, đạt 107,1% KH, tăng 12% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.465,7 ha đạt 108,3% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa bàn ước đạt trên 18 tỷ đồng, đạt 128,6% kế hoạch tỉnh giao, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được chú trọng; đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng- an ninh được đảm bảo giữ vững.

Trong năm 2017, huyện Ba Chẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bám sát chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Phấn đấu giá trị gia tăng các ngành kinh tế tăng bình quân 15,0% . Tổng sản lượng lương thực đạt 6.300 tấn; trồng rừng đạt 3.500ha. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 20 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ độ che phủ rừng duy trì mức 70%...

Kết thúc kỳ họp, HĐND huyện Ba Chẽ đã thông qua các nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; nghị quyết về thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2017; nghị quyết về Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2016 -2020; nghị quyết về Đề án thuê rừng gắn liền với thuê đất lâm nghiệp; nghị quyết về việc thông qua Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135, giai đoạn 2017 -2020 trên địa bàn huyện.

*/Đông Triều

Trong 2 ngày 23-24/12, HĐND Thị xã Đông Triều khóa 19 tiến hành kỳ họp thứ 3 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và triển khai một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp HĐND TX Đông Triều

Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã Đông Triều đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,2%. Sản xuất công nghiệp - xây dựng duy trì tăng trưởng cao, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Dịch vụ phát triển, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hoá bước đầu đã hình thành; việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bước đầu đã có kết quả, một số doanh nghiệp đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Bên cạnh đó, hoạt động văn hoá có nhiều đổi mới, công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm giải quyết, đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2017, Thị xã Đông Triều xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm với chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu và phát triển đô thị"; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 15,5% trở lên; tổng giá trị sản xuất kế hoạch năm 2017 đạt trên 14.500 tỷ đồng; thu nội địa đạt 480 tỷ đồng trở lên; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã Đông Triều khoá XIX đã thông qua 08 Nghị quyết: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã năm 2017; Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015; Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách, phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2017; Nghị quyết về vịêc thông qua Đề án " Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững thị xã Đông Triều giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2017; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã khoá XIX; Nghị quyết về vịêc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND thị xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chế độ chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND các cấp xã thuộc thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Bình Minh -  Minh Thảo (Trung tâm TT & VH Ba Chẽ); Đinh Yến (Trung tâm TT&VH Đông Triều)

 

.
.
.
.
.
.