Khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Bình Liêu khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thứ Tư, 28/12/2016, 15:48 [GMT+7]

QTV - Ngày 28/12, HĐND huyện Bình Liêu khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 4, nhằm đánh giá kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2016, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Bình Liêu khóa XIX  nhiệm kỳ 2016 – 2021

Năm 2016, kinh tế Bình Liêu tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ ước đạt 13,5%, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 15% so với dự toán năm, trên 26,8% so với năm 2015. Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, lượng khách và doanh thu du lịch tăng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; các công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thi công; công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, thể thao, bảo vệ môi trường được quan tâm.

Đời sống vật chất – tinh thần nhân dân và đồng bào vùng dân tộc tiếp tục được cải thiện và nâng cao; Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng có hiệu quả.

Kỳ họp sẽ nghe các báo cáo: kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri lên kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIX; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Viện KSND, Tòa án nhân dân; Công tác xây dựng chính quyền năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tờ trình ban hành các Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực của huyện trong năm 2017.  

Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Bình Liêu diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/12.  

Hoàng Gái (Đài TT – TH Bình Liêu) 

.
.
.
.
.
.