Tập huấn chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn 2016

Thứ Năm, 29/12/2016, 14:17 [GMT+7]

QTV - Ngày 29/12, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ  tổ chức lớp tập huấn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016.

Tham gia tập huấn có 91 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn huyện, cán bộ phụ trách chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trưởng Trạm Y tế các xã và cộng tác viên thôn bản các xã nông thôn.

Cán bộ Trung tâm Y tế dự Phòng tỉnh truyền đạt các nội dung Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016
Cán bộ Trung tâm Y tế dự Phòng tỉnh truyền đạt các nội dung Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016

Trong thời gian 1 ngày các học viên được cán bộ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh truyền đạt các nội dung về tổ chức thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016, cơ chế chính sách và giải ngân của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả đầu ra; một số bài học kinh nghiệm và mục tiêu đặt ra trong thời gian tới cho các xã thực hiện vệ sinh toàn xã...

Lớp tập huấn nhằm cung cấp các kiến thức và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên trong công tác tuyên truyền,vận động nhân dân tích cực tham gia sử dụng nguồn nước sạch. Từ đó góp phần phòng chống các bệnh truyền nhiễm,  bảo vệ sức khỏe cho người dân và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH huyện Ba Chẽ

.
.
.
.
.
.