Thành lập Trung tâm văn hóa và Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Cô Tô

Thứ Bảy, 31/12/2016, 08:16 [GMT+7]

QTV - Ngày 30/12, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, huyện Cô Tô đã bám sát vào chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng văn hóa, văn minh du lịch Cô Tô” để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Các chỉ tiêu cơ bản đạt theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng đạt 15,7%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; thu ngân sách nhà nước đạt cao so với dự toán giao vượt 139,4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,86%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra...

Năm 2016 toàn huyện có 11 cơ quan được công nhận là cơ quan văn hoá; 12/12 thôn, khu đạt danh hiệu "Thôn, bản văn hóa"; 1318/1438 hộ bằng 91,65% số hộ đăng ký đạt gia đình văn hoá, bằng 91,65% tổng số hộ trên địa bàn.

Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016
Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016

Nhân dịp này, hội nghị đã khen thưởng cho 25 tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 8 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 178 cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến năm 2016”.

Tại hội nghị, UBND huyện Cô Tô đã công bố Quyết địnhThành lập Trung tâm Truyền thông Văn hóa trên cơ sở sát nhập Đài Truyền thanh – Truyền hình với bộ phận sự nghiệp phòng Văn hóa Thông tin để thực hiện công tác truyền thông, văn hóa theo đúng chức năng, yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, công bố Quyết định Thành lập Ban quản lý Dịch vụ Công ích, chuyển đổ mô hình từ BQL Cảng với chức năng nhiệm vụ chính là cung cấp nước sạch cho nhân dân, quản lý Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc bộ, chịu trách nhiệm quản lý và khai thác tàu công tác Cô Tô 01.

Hoàng Phương – Nguyễn Thu (Đài Cô Tô)

.
.
.
.
.
.