TX Quảng Yên: Hiệu quả từ các mô hình "Dân vận khéo"

Thứ Ba, 13/12/2016, 14:50 [GMT+7]

QTV - Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, ngay từ đầu năm 2016, BTV Thị ủy Quảng Yên đã chỉ đạo công tác Dân vận tập trung hướng về cơ sở với những nhiệm vụ cụ thể, và phải tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của hệ thống chính trị; gắn công tác dân vận với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…

Với phương châm: Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ và các đoàn thể làm nòng cốt, Thị ủy đã phát động phong trào thi đua đến các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các đoàn thể nhân dân; cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. 

 Khéo vận động phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường,xử lý rác thải tại hộ gia đình là một mô hình Dân vận khéo của Hội LHPN thị xã Quảng Yên triển khai hiệu quả trong năm 2016.
Khéo vận động phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xử lý rác thải tại hộ gia đình là một mô hình Dân vận khéo của Hội LHPN thị xã Quảng Yên triển khai hiệu quả trong năm 2016.

Công tác dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, bám cơ sở, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh những vấn đề liên quan tới lợi ích chính đáng của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hóa, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

So với năm 2015, số mô hình “Dân vận khéo” được các cơ quan, đơn vị đăng ký đã tăng cao, đạt 82 mô hình, trong đó nội dung chủ yếu tập trung vào khéo vận động nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội (73 mô hình), tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (4 mô hình), xây dựng hệ thống chính trị (5 mô hình). 

Nhiều mô hình khéo vận động người dân tham gia phát triển sản xuất  đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của người dân trên địa bàn thị xã, nhiều mô hình kinh tế giá trị cao được triển khai thực hiện.
Nhiều mô hình khéo vận động người dân tham gia phát triển sản xuất đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của người dân trên địa bàn thị xã, nhiều mô hình kinh tế giá trị cao được triển khai thực hiện.

Các mô hình trước khi đăng ký đã được chọn lọc, phù hợp với nhiệm vụ thực tế của địa phương, đơn vị, xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo trong các lĩnh vực mới, khó, đòi hỏi phải tăng cường công tác dân vận, khéo vận động.

Từ các mô hình phát triển kinh tế, nhiều hộ gia đình đã bứt lên làm giàu chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn thị xã, số lượng các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi hàng năm không ngừng tăng lên; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh. Tiêu biểu các mô hình như: "Khéo vận động nhân dân tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở Phong Cốc", "Khéo vận động hội viên hội viên nông dân và nhân dân nuôi hà treo dây trên bè ở xã Hoàng Tân"; "Khéo vận động nhân dân cấy lúa tập trung và chuyển đổi giống nuôi trồng thủy sản ở phường Nam Hòa"; "Khéo vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường"…

abc
Nhiều hộ gia đình đã bứt lên làm giàu chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn thị xã

Đặc biệt, nhiều mô hình Khéo vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án lớn triển khai trên địa bàn đã đem lại nhiều kết quả. Tiêu biểu như mô hình của Chi bộ Trung tâm Quỹ đất (Đã tích cực vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn như: Bệnh viện Đa khoa thị xã, Trung tâm Phòng chống khủng bố Quốc gia, Đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đoạn nối khu công nghiệp Nam Tiền Phong); Mô hình Khéo vận động đương sự trong công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã…

Đến nay, 8/8 xã cơ bản đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 1 xã về đích đạt chuẩn NTM, góp phần đưa TX Quảng Yên cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2016, sớm hơn mục tiêu kế hoạch địa phương đã đề ra.

Như vậy, các mô hình Dân vận khéo được triển khai trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã đem lại những hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, cải thiện, nâng cao đời sống cho nhân dân tại vùng đất Bạch Đằng truyền thống.

Thùy Dương (Trung tâm TTVH TX Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.