Công bố quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Bình Liêu

Thứ Tư, 04/01/2017, 20:18 [GMT+7]

QTV - Chiều ngày 04/1, UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo và quản lý.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình Liêu được thành lập trên cơ sở hợp nhất bộ phận sự nghiệp thuộc phòng Văn hóa - Thông tin với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

Trung tâm thực hiện chức năng nhiệm vụ là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Bình Liêu; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

 Lãnh đạo huyện Bình Liêu trao quết định bổ nhiệm các chức danh giám đốc và phó giám đốc
Lãnh đạo huyện Bình Liêu trao quết định bổ nhiệm các chức danh giám đốc và phó giám đốc

La Lành - Hoàng Gái (Trung tâm Truyền thông & Văn hóa huyện Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.