Bình Liêu tổng kết các lớp truyền dạy dân ca, văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian và nghiệp vụ du lịch

Thứ Năm, 02/03/2017, 08:40 [GMT+7]

QTV - Ngày 28/2, huyện Bình Liêu phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tổng kết các lớp truyền dạy dân ca, văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian và nghiệp vụ du lịch tại xã Đồng Văn (Bình Liêu). Đến dự có đồng chí Lãnh Thế Vinh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian 4 tháng (từ tháng 8 đến tháng 12/2016), huyện Bình Liêu đã tổ chức mở được 4 lớp truyền dạy dân ca, văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian và nghiệp vụ du lịch cho hơn 80 học viên trên địa bàn xã Đồng Văn.

4 tháng, huyện Bình Liêu đã tổ chức mở được 4 lớp truyền dạy dân ca, văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian và nghiệp vụ du lịch
Huyện Bình Liêu đã tổ chức mở được 4 lớp truyền dạy dân ca, văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian và nghiệp vụ du lịch trong 4 tháng

Bằng phương pháp học trực quan, học viên các lớp đã được các nghệ nhân truyền dạy phương pháp bảo tồn, phát huy trong cộng đồng các làn điệu dân ca, văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian đảm bảo tính khách quan, chân thực về nội dung. Đồng thời, được trang bị kỹ thuật cơ bản hát dân ca, những kiến thức tổng quan về  dân ca và văn hóa ẩm thực, kỹ thuật chọn và phối hợp giữa các gia vị, nguyên liệu trong các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc, tổng quan du lịch, quản trị về hoạt động du lịch sinh thái, cộng đồng.

Việc tổ chức lớp học nhằm từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn giá trị nhân văn, phát huy tính năng tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc. Góp phần thiết thực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu. Động viên đồng bào các dân tộc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.    

Hoàng Việt Dũng (Trung tâm TT&VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.