Hải Hà triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Thứ Bảy, 18/03/2017, 10:00 [GMT+7]

QTV - Huyện Hải Hà vừa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quán triệt nội dung, kế hoạch về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo của huyện, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến triển khai Quyết định số 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, thông qua phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 1896 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo đó đối tượng, đơn vị điều tra là các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giao, tín ngưỡng, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản đã thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016) và được chia thành 4 khối: khối doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp, khối cá thể, khối tôn giáo. Về thời điểm tổng điều tra của khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp từ 1/3/2017, khối cá thể, tôn giáo từ 1/7/2017. Việc thu thập thông tin sẽ được tiến hành từ ngày 15/3- 31/5/2017 tại khối doanh nghiệp; từ 1/4 - 31/5/2017 đối với khối hành chính sự nghiệp; khối cá thể và khối tôn giáo thực hiện từ ngày 1/7- 30/7/2017.

Việc tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế  nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong thời gián tới.

Ánh Hồng – Trung tâm TT&VH huyện Hải Hà

.
.
.
.
.
.