Bình Liêu: Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ chiêm

Thứ Ba, 18/04/2017, 14:03 [GMT+7]

QTV - Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Liêu, Quảng Ninh đang tập trung xuống đồng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ chiêm, đảm bảo đúng khung thời vụ, phấn đấu đạt năng suất, chất lượng cao nhất.

Bà con gieo cấy
Bà con gieo cấy

Theo kế hoạch, vụ chiêm năm 2017 huyện Bình Liêu phấn đấu gieo cấy 560,6 ha lúa, năng suất bình quân 43,6 tạ/ha với sản lượng 2457,1 tấn. Bên cạnh các giống lúa truyền thống, huyện Bình Liêu tiếp tục nhân rộng những giống lúa thuần cho năng suất cao như Khang Dân, Hương Thơm số 1, Nhị ưu 838, DT37, Q5. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được 74,5%, phấn đấu kết thúc gieo cấy từ nay đến hết tháng 4.

Trước đó, để đảm bảo tiến độ gieo cấy đúng khung thời vụ, ngay từ đầu năm huyện Bình Liêu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền cho bà con nông dân về thời vụ gieo cấy, chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, phân bón, chủ động nạo két kênh mương, đảm bảo đủ lượng nước sản xuất.

Cùng với việc chỉ đạo bà con tập trung gieo trồng hết diện tích lúa chiêm, đảm bảo theo đúng lịch thời vụ, huyện Bình Liêu tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm đến công tác thủy lợi. Đồng thời, chỉ đạo bà con thường xuyên theo dõi sự sinh trường phát triển của cây lúa, tập trung chăm sóc những diện tích lúa đã cấy, chủ động phòng chống sâu bệnh gây hại.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của huyện, các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và sự chủ động của bà con nông dân trong sản xuất, huyện Bình Liêu sẽ đảm bảo hoàn thành việc gieo cấy vụ chiêm năm 2017 theo kế hoạch đã đề ra, phấn đấu đạt năng suất, chất lượng cao nhất tạo tiền đề cho vụ mùa tiếp theo./.

La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.