Quảng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị

Thứ Tư, 19/04/2017, 10:52 [GMT+7]

QTV - Sáng 18/4, Ban thường vụ Thị ủy Quảng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị “Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn.

Quang cảnh HN tk 10 năm thực hiện chỉ thị 11
Quang cảnh hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 11

Tiếp thu Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/HU, ngày 20/12/2007 về thực hiện số 11 của Bộ chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Qua 10 năm triển khai thực hiện, công tác này đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Thị xã đã tập trung chỉ đạo đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực cho các ngành, tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người hết tuổi lao động, nội trợ, người khuyết tật được đặc biệt quan tâm. Công tác khuyến học, khuyến tài mang lại nhiều kết quả thiết thực. Mạng lưới khuyến học phủ khắp từ thị xã đến cơ sở; nhận thức người dân về công tác này được nâng lên, phong trào được lan tỏa rộng khắp trong toàn thị xã.

Hội khuyến học các cấp tăng cường công tác vận động quỹ khuyến học với hơn 15 tỉ đồng và đã kịp thời khen thưởng cho hơn 2.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Các trung tâm học tập cộng đồng được xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong 10 năm qua, 19/19 trung tâm học tập cộng đồng đã mở trên 4.000 lớp học, đào tạo nghề cho trên 146.000 lượt người ở các lĩnh vực: văn hóa, học nghề, tập huấn, lao động nông thôn…

Đồng chí Bí thư thành ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chỉ thị 11
Đồng chí Bí thư thành ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chỉ thị 11

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng bộc lộ khá nhiều hạn chế. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận về các khó khăn và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là về đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho HS, SV và hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

Mục tiêu đến năm 2030 phải trở thành đô thị loại 3, vì vậy TX Quảng Yên quyết tâm thực hiện các giải pháp cụ thể: xây dựng hạ tầng xã hội, đặc biệt quan tâm đến các thiết chế văn hóa phù hợp với Quy hoạch chung của TX, gắn liền với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng như cầu tình hình thực tế của địa phương; Quan tâm công tác phổ cập giáo dục các cấp học, đẩy mạnh phân luồng học sinh. Các cấp, các ngành, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, ngành giáo dục, hội khuyến học phối hợp chặt chẽ hơn trong việc huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là đầu tư xây dựng trường, lớp ngoài công lập; tôn vinh những cá nhân, đơn vị có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương, góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng khởi sắc.

Nhân dịp này, Ban thường vụ Thị ủy đã quyết định khen thưởng cho 7 tập thể, 6 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị. UBND TX Quảng Yên khen thưởng 9 tập thể, 6 cá nhân đã đạt thành tích nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW “Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”./

Bùi Niên (Trung tâm TT-VH TX Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.