Cẩm Phả: "Đo" độ hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 12/05/2017, 08:51 [GMT+7]
QTV - UBMTTQ xã Cẩm Hải, Cộng Hòa và Dương Huy, TP Cẩm Phả vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Thời gian qua, thành phố Cẩm Phả đã huy động và dành nguồn lực lớn để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 3 xã. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Diện mạo nông thôn mới được đổi mới rõ rệt, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đến nay 3 Xã đã đạt 19/19 tiêu chí và 39/39 chỉ tiêu và năm 2016 đã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

qtv
Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở kết quả đạt được, UBMTTQ các xã đã tiến hành lấy ý kiến của 30% đại diện số hộ gia đình cư trú trên địa bàn về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới với 10 nội dung cụ thể liên quan đến quy hoạch, xây dựng các công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt; hệ thống giao thông, thủy lợi; điện chiếu sáng; việc đáp ứng yêu cầu của nhân dân đối với y tế, trường học; hoạt động văn hóa – thể thao; hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; thu gom xử lý rác thải….

Kết quả có từ 95.94%  đến 100% đại diện hộ gia đình được lấy phiếu ý kiến hài lòng với kết quả chung về xây dựng nông thôn mới của 3 xã trên địa bàn thành phố.

Thông qua việc lấy ý kiến người dân nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng đề xuất và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”giai đoạn 2016 – 2020.
 
 Bạch Dương (Đài Cẩm Phả)
.
.
.
.
.
.