Vân Đồn: Bước đầu xây dựng nông thôn kiểu mẫu

Thứ Hai, 15/05/2017, 20:23 [GMT+7]

QTV - Thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Vân Đồn đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, gần đây mô hình nông thôn mới kiểu mẫu được huyện áp dụng triển khai ở các xã đang hứa hẹn sẽ mở ra một hướng đi mới trong phát triển KT – XH cho người dân ở các thôn, bản trên địa bàn.


 

Lãnh đạo huyện thăm sản phẩm nông thôn mới xã Quan Lạn
Lãnh đạo huyện thăm sản phẩm nông thôn mới xã Quan Lạn

Ngay từ đầu năm 2017, công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo, trong đó chú trọng đến nội dung tuyên truyền về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Cùng với đó, trong quý I vừa qua, UBND huyện đã tổ chức chương trình học tập thực tế kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh cho trên 100 cán bộ của huyện, xã, thôn để về tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tại huyện.

Qua chương trình thực tế, nhận thức của đội ngũ cán bộ chuyên môn của huyện, xã, thôn và người dân đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn. Nhiều xã, thôn đã chủ động họp để lấy ý kiến nhân dân, tổ chức đăng ký thực hiện xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Điển hình là xã Đông Xá, Minh Châu, Bình Dân và Hạ Long.

Mô hình vườn mẫu trồng rau sạch an toàn ở xã Hạ Long
Mô hình vườn mẫu trồng rau sạch an toàn ở xã Hạ Long

Sau khi các địa phương tiến hành họp ở các thôn, trên cơ sở các ý kiến tham gia, đề xuất của người dân và biên bản cuộc họp, các xã đã tiến hành họp BCĐ Nông thôn mới ở xã để thống nhất chọn thôn xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu làm mô hình điểm. Đến nay, có 15 thôn thuộc 11 xã trên địa bàn huyện đăng ký xây dựng mô hình và 20 hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu.

Về việc phân bổ vốn cho các địa phương thực hiện mô hình, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã tiến hành rà soát nhu cầu đầu tư vốn ngân sách. Trong năm 2017 sẽ ưu tiên các xã về đích xây dựng nông thôn mới và các hạng mục đầu tư cho các thôn xây dựng “nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu”.

Thời gian tới, trên cơ sở nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện với các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2017, huyện sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát đến cơ sở để triển khai thực hiện mô hình một cách nghiêm túc, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia xây dựng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời mỗi hộ gia đình tham gia phải tự sắp xếp, bố trí nhà cửa, công trình phụ trợ đảm bảo khoa học, hợp vệ sinh; tập trung cải tạo vườn tạp, chỉnh trang tạo mũi nhọn trong phát triển kinh tế vườn, đảm bảo vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng khi dân cư nông thôn mới kiểu mẫu./.

Đỗ Hiền (Đài TTTH Vân Đồn)

.
.
.
.
.
.