Vân Đồn: trao bằng công nhận lại danh hiệu "thôn văn hóa" cho 25 thôn

Thứ Năm, 18/05/2017, 20:10 [GMT+7]

QTV - Sáng 18/5, tại huyện Vân Đồn, Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện đã tổ chức hội nghị công nhận lại danh hiệu “Thôn văn hóa đạt từ 3 năm trở lên.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động Phong trào năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều đáng ghi nhận ở những thôn thẩm định công nhận lại danh hiệu “thôn văn hóa” 3 năm (2014 – 2016) là: các thôn đã thực hiện tốt quy ­ước, hương ­ước của thôn, khu phố; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội hầu như không xảy ra; đời sống kinh tế ổn định phát triển vượt bậc, tỷ lệ hộ gia đình khá giả tăng, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng, đời sống của nhân dân, diện mạo của thôn có sự đổi mới một cách nhanh chóng, tình làng nghĩa xóm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học khuyến tài được duy trì và phát triển. Đường làng ngõ xóm hầu như được bê tông hóa và phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ, vệ sinh môi trường cảnh quan trong các thôn đều được khang trang sạch đẹp, tỷ lệ hộ sinh con thứ 3 trở lên giảm, số gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm tăng; hệ thống chính trị vững mạnh. 

Đến nay trên toàn huyện có 76/79 thôn, khu phố được công nhận danh hiệu “thôn văn hóa”, “khu phố văn hóa” chiếm tỷ lệ 96,2%.

Tại hội nghị này, UBND huyện Vân Đồn đã công bố quyết định và trao bằng công nhận lại danh hiệu “thôn văn hóa” cho 25 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” 3 năm, nâng tổng số “thôn văn hóa”, “khu phố văn hóa” được công nhận lại danh hiệu lên 64 thôn, khu.

Mai Duyên (Đài Vân Đồn)

.
.
.
.
.
.