Đông Triều trao bằng tốt nghiệp cho 100 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức

Chủ Nhật, 18/06/2017, 10:03 [GMT+7]

QTV - Chiều ngày 17/6, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Thị ủy Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 100 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính C191 hệ tại chức, khóa 2016 – 2017.

Lãnh đạo trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
Lãnh đạo trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Lớp học khai giảng từ ngày 14/3/2016 với 100 học viên, là cán bộ, công chức và chức danh quy hoạch của các phòng, ban và 18 xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều. Trong thời gian 15 tháng học tập, các học viên đã hoàn thành 7 phần học là: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản; những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; tình hình nhiệm vụ của địa phương và nghiên cứu thực tế.

Lãnh đạo trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ  trao giấy khen cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập
Lãnh đạo trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trao giấy khen cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Qua khóa học các học viện đã nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư duy khoa học biện chứng, giải quyết hiệu quả những vấn đề mới, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Các học viên sẽ vận dụng những kiến thức lý luận và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị.

Kết thúc khóa học, tất cả các học viên đều đạt yêu cầu và được cấp bằng tốt nghiệp với kết quả xếp loại 100% loại khá và giỏi. Trong đó loại  giỏi là 15 học viên, chiếm 15%. Tại lễ Bế giảng Trường Đào tạo cán Bộ Nguyễn Văn Cừ đã tặng giấy khen cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Thành Hưng - Trung tâm TT-VH thị xã Đông Triều

.
.
.
.
.
.