Đông Triều: Tập huấn, phổ biến các chính sách pháp luật đất đai hiện hành

Thứ Bảy, 30/09/2017, 15:19 [GMT+7]
.
.

QTV - Sáng ngày 30/9, UBND thị xã Đông Triều đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật đất đai hiện hành cho trên 400 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức  của một số cơ quan chuyên môn thị xã có liên quan về giải quyết các thủ tục đất đai; lãnh đạo, công chức, các đồng chí là Trưởng các thôn, khu phố của các địa phương trên địa bàn thị xã.

x
Tại buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật đất đai hiện hành

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu, phổ biến hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đất đai hiện hành của Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân ; Tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Phổ biến Quyết định số 3000/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; đồng thời giải đáp những vướng mắc khó khăn trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

Thông qua hội nghị tập huấn này đã giúp các đại biểu nâng cao nhận thức hiểu biết và trình độ chuyên môn về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai hiện hành của Chính phủ và các quy định của tỉnh. Để từ đó sẽ áp dụng vào thực hiện tốt trong lĩnh vực nhiệm vụ công tác tại đơn vị.

Trần Thuyết

.
.
.
.
.
.