Ba Chẽ: Tiếp nhận 70 triệu đồng ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn năm 2017

Thứ Hai, 30/10/2017, 15:46 [GMT+7]
.
.

QTV - Hưởng ứng thư kêu gọi của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh về tham gia ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, ngày 30/10, huyện Ba Chẽ tổ chức Lễ phát động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn năm 2017.

Tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân
Các cá nhân, tổ chức hưởng ứng quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn năm 2017

Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Ba Chẽ đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Ba Chẽ mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã ủng hộ kinh phí, vật chất, các điều kiện cần thiết cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn; vận động các hộ tiểu thương ủng hộ thấp nhất 50.000 đồng/hộ và gia đình không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ủng hộ thấp nhất 20.000 đồng/hộ.

Tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn với số tiền 70 triệu đồng. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình cảm ấm áp, chia sẻ với đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngọc Lợi – Minh Thảo (Trung tâm TT&VH Ba Chẽ)

.
.
.
.
.
.