Bình Liêu: Giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt trên 99%

Thứ Sáu, 06/10/2017, 14:44 [GMT+7]
.
.

QTV - 9 tháng đầu năm 2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn huyện Bình Liêu đã tiếp nhận 19.281 hồ sơ của tổ chức, công dân các loại, giải quyết 19.267 hồ sơ, trong đó, trả đúng và sớm hẹn là 19.254 hồ sơ, đạt 99%, còn 14 hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn).

Việc giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã tạo được sự hài lòng đối với các tổ chức, nhân dân.
Việc giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã tạo được sự hài lòng đối với các tổ chức, nhân dân.

Việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật, tạo được sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Hiện nay, số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là 112 TTHC/12 lĩnh vực. Các xã, thị trấn đã chủ động hoàn thiện, niêm yết công khai các bảng biểu: nội quy, quy chế; bảng thu phí, lệ phí; bảng thời gian làm việc, công khai đường dây nóng; công khai thủ tục hành chính; bảng tên; hòm thư góp ý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chủ động rà soát, thực hiện lập quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 40 thủ tục đạt gần 40%.

Để đạt được kết quả trên, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã thường xuyên rà soát các quy trình, thủ tục hành chính đối chiếu với quy định mới của Chính phủ để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là ban hành quy trình giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, công chức có sai phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, triển khai tốt phần mềm quản lý văn bản,…

Hoàng Gái (Trung tâm TT&VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.