Cẩm Phả: Giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Thứ Sáu, 06/10/2017, 08:50 [GMT+7]
.
.

QTV - Trong các ngày từ 3/10 đến 6/10, Đoàn giám sát của HĐND Thành phố Cẩm Phả đã giám sát việc thực hiện pháp luật về lĩnh vực ATVSLĐ tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn.

Đoàn giám sát công tác ATVSLĐ tại Công ty CP Đầu tư phát triển Ngân Sơn
Đoàn giám sát công tác ATVSLĐ tại Công ty CP Đầu tư phát triển Ngân Sơn

Đoàn đã trực tiếp giám sát công tác đảm bảo ATVSLĐ tại Công ty CP Đầu tư phát triển Ngân Sơn, Công ty CP khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty CP Tú Linh và Công ty CP đầu tư phát triển 324.

Tại các đơn vị, đoàn đã nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và việc sử dụng lao động tại doanh nghiệp. Đồng thời, tiến hành kiểm tra thực tế công tác đảm bảo ATVSLĐ tại khai trường sản xuất. Qua giám sát cho thấy, cơ bản các doanh nghiệp đều chấp hành đầy đủ các quy định về công tác ATVSLĐ như: đều xây dựng kế hoạch huấn luyện ATLĐ định kỳ, trang bị và thường xuyên làm mới các bảng nội quy, quy trình đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc.

Các doanh nghiệp đều có sổ sách theo dõi an toàn, CNLĐ được tập huấn ATVSLD đầy đủ. Các chế độ chính sách liên quan như bồi dưỡng, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ được thực hiện nghiêm túc. Trên khai trường và các xưởng sản xuất các hệ thống máy móc hầu hết được bố trí gọn gàng, khoa học và an toàn. Do vậy, trong những năm qua, các đơn vị đều không xảy ra sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng nào.

Tuy nhiên, đoàn cũng phát hiện và đề nghị các đơn vị chấn chỉnh những tồn tại như: Trang bị bảo hộ lao động còn thiếu, việc lập kế hoạch, đề cương giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của đơn vị còn hạn chế. Đoàn đề nghị các doanh nghiệp chủ động xây dựng hoàn thiện chương trình, kế hoạch hành động về đảm bảo ATVSLĐ; tăng cường trách nhiệm của chủ doanh nghiệp; tăng cường công tác tập huấn tại chỗ, tuyên truyền để CNLĐ nâng cao ý thức chấp hành Luật ATVSLĐ. Đoàn cũng tiếp thu các kiến nghị của các đơn vị để tập hợp để gửi đến các đơn vị chức năng của tỉnh, TP tại các kỳ họp của HĐND để giải quyết theo đúng quy định.

Đào Thảo (Trung tâm TT&VH Cẩm Phả)

.
.
.
.
.
.