Quảng Yên: Quán triệt Quy định 86 của Bộ chính trị

Thứ Ba, 10/10/2017, 14:29 [GMT+7]
.
.

QTV - Sáng ngày 10/10, Thị ủy Quảng Yên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 86 - QĐ/TW, ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, đến các đồng chí là cán bộ chủ chốt; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; Bí thư đảng bộ các xã, phường trên địa bàn TX.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai  Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Theo đó, Quy định gồm 5 chương, 17 điều, quy định chi tiết phạm vi, chủ thể và đối tượng giám sát; lãnh đạo công tác giám sát, nội dung, phương pháp, hình thức và xử lý kết quả giám sát; thẩm quyền, trách nhiệm của chủ thể, trách nhiệm, quyền của đối tượng giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giám sát. Quy định này thay thế Quy chế giám sát trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 21/3/2012 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Quảng Yên Nguyễn Văn Vinh, phát biểu quán triệt Quy định 86 của Bộ Chính trị
Đồng chí Bí thư Thị ủy Quảng Yên Nguyễn Văn Vinh, phát biểu quán triệt Quy định 86 của Bộ Chính trị

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả Quy định 86 của Bộ Chính trị, tại hội nghị, TX Quảng Yên đã tập trung phân tích, bám sát những điểm mới của Quy định 86 như: Về nguyên tắc giám sát "Việc giám sát phải chủ động, kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Đảng"; Chủ thể giám sát sửa đổi bổ sung Ban thường vụ Đảng ủy cơ sở; Đối tượng giám sát sửa đổi bổ sung chi ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở; Bổ sung "Điều 8" so với Quyết định 68-QĐ/TW: Nội dung quy định về lãnh đạo công tác giám sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp, cụ thể là: triển khai quán triệt Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị… Ban hành và chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phố biến công tác giám sát; đề xuất với cấp có thẩm quyền về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản về công tác giám sát của Đảng; Bổ sung phương pháp giám sát trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cấp ủy các cấp, Ban Thường vụ cấp ủy từ cấp cơ sở trở lên giám sát bằng cách thông qua việc chất vấn tại các kỳ hội nghị của cấp ủy, góp ý với đối tượng giám sát; Bổ sung trách nhiệm của chủ thể giám sát, giữ bí mật về nội dung thông tin và chủ động, kịp thời khi thực hiện giám sát…..

Bùi Niên (Trung tâm TT và VH TX Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.