Ra mắt mô hình điểm nâng cao hiệu quả hoạt động nhà văn hóa ở TX Đông Triều

Thứ Hai, 30/10/2017, 09:19 [GMT+7]
.
.

QTV - Chiều ngày 29/10, tại TX Đông Triều, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ra mắt mô hình điểm nâng cao hiệu quả hoạt động tại nhà văn hóa - khu thể thao thôn Đoàn Xá 2, xã Hồng Phong (TX Đông Triều). 

 Hướng dẫn thực hành trực tiếp các môn thể thao đơn giản dành cho các tầng lớp nhân dân
Hướng dẫn thực hành trực tiếp các môn thể thao đơn giản dành cho các tầng lớp nhân dân

Tại nhà văn hoá thôn Đoàn Xá 2, cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi, hướng dẫn thực hành trực tiếp cho cán bộ văn hoá của 21 xã, phường và trưởng thôn của 173 thôn, khu phố trên địa bàn TX Đông Triều về các nội dung: hoàn thiện bộ máy tổ chức, hồ sơ và cách thức tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa hiệu quả; cách thức tổ chức hoạt động thúc đẩy phong trào cho các Đội, các Câu lạc bộ; cách thức xây dựng các chương trình văn hoá văn nghệ quần chúng, các môn thể dục thể thao đơn giản dành cho các tầng lớp nhân dân và các hoạt động phù hợp với các cháu thiếu niên, nhi đồng tại nhà Văn hoá.

Đại diện Sở VH&TT tỉnh trao sổ theo dõi hoạt động cho Ban chủ nhiệm nhà văn hoá thôn Đoàn Xá 2
Đại diện Sở VH&TT tỉnh Quảng Ninh trao sổ theo dõi hoạt động cho Ban chủ nhiệm nhà văn hoá thôn Đoàn Xá 2

Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở được củng cố phát triển đồng bộ, khai thác có hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân; đồng thời, làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, cách làm này cũng từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí của nhân dân ở các vùng, miền, khu vực trong toàn tỉnh; tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước./.

Đinh Yến (Trung tâm TT&VH TX Đông Triều)

.
.
.
.
.
.