Ba Chẽ tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X

Thứ Ba, 14/11/2017, 20:07 [GMT+7]
.
.

QTV - Trong 02 ngày 13 và 14/11/2017, Đại hội Công đoàn huyện Ba Chẽ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2017 được tổ chức với sự tham gia của 116 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho trên 1.400 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.

Ban chấp hành khóa X ra mắt Đại hội
Ban chấp hành khóa X ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tham mưu kịp thời và giải quyết những vấn đề liên quan đến đoàn viên, CNVC - LĐ; từng bước nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn. Các chỉ tiêu và nhiệm vụ được xác định trong nhiệm kỳ đã đạt được, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; tích cực thực hiện chương trình “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của huyện. Những kết quả trên tạo tiền đề, động lực cho các cấp công đoàn trong toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp công đoàn trong toàn huyện phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: có 90% cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; hàng năm có 100%  đoàn viên, công nhân viên chức lao động có nhu cầu được tư vấn pháp luật miễn phí; 100% cán bộ, đoàn viên cơ quan hành chính sự nghiệp và 80% trở lên công nhân lao động hàng năm được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà ước, các Nghị quyết của Công đoàn; kết nạp mới từ 150 viên, thành lập mới từ 03 công đoàn cơ sở trở lên; kết nạp từ 20 đến 30 đảng viên mới; hàng năm giới thiệu 20 đến 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; có từ 90% nữ CNVC – LĐ đăng ký phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thùy Loan – Bình Minh (Trung tâm TT&VH Ba Chẽ)

.
.
.
.
.
.