Bình Liêu: 786 hộ dân được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán

Thứ Sáu, 03/11/2017, 08:30 [GMT+7]
.
.

QTV - Thực hiện Quyết định 755 ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, năm 2017 huyện Bình Liêu đã triển khai hỗ trợ xong nước sinh hoạt phân tán cho 786 hộ.

Gia đình bà Lý Thị Hải - Thôn Phiêng Chiểng, xã Đồng Tâm xây dựng chuồng trâu thoát nước tự động
Gia đình bà Lý Thị Hải - Thôn Phiêng Chiểng, xã Đồng Tâm xây dựng chuồng trâu thoát nước tự động

Từ nguồn vốn 135, huyện Bình Liêu đã phân bổ cho 4 công trình nước sinh hoạt tập trung tại các xã: Đồng Văn, Đồng Tâm, Lục Hồn, Tình Húc; tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng 10 công trình nước sinh hoạt tập trung theo Đề án 755. Đồng thời, xây dựng quy chế quản lý các công trình nước sinh hoạt tập trung, công trình thủy lợi cũng như công trình phúc lợi ở thôn, bản. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng; phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng các công trình nước sinh hoạt.

Theo kết quả rà soát toàn huyện có 2.141 hộ cần được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong đó năm 2017, các hộ có nhu cầu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc Chương trình MTQG NS&VSMTNT là 900 hộ. Đến nay, đã hỗ trợ 92 tấn xi măng cho 70 hộ (32 hộ làm chuồng trại, 38 hộ làm nhà tiêu hợp vệ sinh, 3 hộ xây hầm biogas, 1 hộ làm đường dân sinh), góp phần tuyên truyền, vận động người dân ăn ở hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nhà ở, đảm bảo sạch, thoáng mát.

Hoàng Gái (Trung tâm TT&VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.