Quảng Yên giảm hơn 300 hộ nghèo trong 10 tháng đầu năm

Thứ Năm, 02/11/2017, 14:08 [GMT+7]
.
.

QTV - Thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trong 10 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền thị xã Quảng Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Thị xã Quảng Yên đã quan tâm, chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội thị xã phối hợp với các ngành và 19 xã, phường triển khai tốt công tác giải quyết cho vay tín dụng ưu đãi với 1.383 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách vay vốn với số tiền trên 38 tỷ đồng, để đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó các chính sách BHYT, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được triển khai đúng quy định, cấp thẻ BHYT cho 6.562 đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo đạt 100%, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 7.877 hộ được xác định là hộ có mức sống trung bình. Đặc biệt, thị xã đã làm tốt công tác chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với 12/16 hộ được thụ hưởng đã triển khai thi công.

Thị xã đã quan tâm, chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội thị xã phối hợp với các ngành và 19 xã, phường triển khai tốt công tác giải quyết cho vay tín dụng ưu đãi với 1.383 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách vay vốn với số tiền trên 38 tỷ đồng, để đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.
Thị xã đã quan tâm, chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội thị xã phối hợp với các ngành và 19 xã, phường triển khai tốt công tác giải quyết cho vay tín dụng ưu đãi với 1.383 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách vay vốn với số tiền trên 38 tỷ đồng, để đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Ngoài ra, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, thực chất và mang tính bền vững, thị xã Quảng Yên tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng và 19 xã, phường triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 10 tháng đầu năm 2017, toàn thị xã đã có 302 hộ thoát nghèo, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 3,42% xuống còn 2,64%, vượt so với kế hoạch đề ra.

Thùy Dương (Trung tâm TT – VH TX Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.