Bình Liêu: Tập huấn nâng cao năng lực liên quan chương trình 135

Thứ Ba, 05/12/2017, 13:58 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 4/12, Ban dân tộc tỉnh mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Ban giám sát cộng đồng tại các xã đặc biệt khó khăn, xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2017 tại huyện Bình Liêu. Đây là lớp tập huấn thứ 4 do Ban dân tộc tỉnh tổ chức.

 

Trong 3 ngày, từ 4 - 6/12, các học viên là cán bộ Ban giám sát cộng đồng tại các xã đặc biệt khó khăn, xã có thôn đặc biệt khó khăn sẽ được tập huấn 5 chuyên đề về tổng quan chương trình 135; một số nội dung chủ yếu của Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; thực hiện quy trình giám sát đối với chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị, nâng cao nhận thức cho các cán bộ Ban giám sát cộng đồng về việc tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững, sớm đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135./.

La Lành – Bế Thương (Trung tâm TTVH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.