Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Bình Liêu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thứ Tư, 27/12/2017, 20:14 [GMT+7]
.
.

QTV - Trong hai ngày 26 - 27/12, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) tổ chức kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Mai Vũ Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã dành nhiều thời gian đánh giá, phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo đó, năm 2017, với sự nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Bình Liêu đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 13,52%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 338 tỷ đồng, tăng 5,91% so với năm 2016; giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng đạt trên 195 tỷ đồng, tăng 15,05%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 82.000 triệu đồng bằng 106,37% so cùng kỳ.

Công tác giảm nghèo có chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện giảm 11,74%. Các hoạt động văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững; hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân và hội nhập quốc tế được tăng cường và đạt kết quả tích cực. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh.

Các đại biểu thông qua nghị quyết
Các đại biểu thông qua nghị quyết

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác phòng dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi chưa chủ động; việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển sản xuất chưa kịp thời; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao; tình hình xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, vi phạm luật giao thông đường bộ, tai nạn giao thông, vi phạm hành lang an toàn giao thông, quy hoạch xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn xảy ra...

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã được nghe 15 báo cáo, 9 tờ trình về: phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; thu chi ngân sách nhà nước; việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 – 2020; Đề án hỗ trợ phát triển nông – lâm nghiệp năm 2018...

HĐND huyện Bình Liêu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng về: nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2018; dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án hỗ trợ phát triển nông – lâm nghiệp năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 – 2020; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018...

Thu Hằng – La Lành (Trung tâm TT&VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.