Thành ủy Cẩm Phả tổng kết công tác năm 2017

Thứ Sáu, 29/12/2017, 15:22 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 28/12, Thành ủy Cẩm Phả (Quảng Ninh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác của Thành ủy Cẩm Phả năm 2017 nêu rõ, tuy tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh và chủ đề công tác năm, cùng sự thống nhất, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế địa phương của các cấp ủy từ thành phố tới cơ sở trong triển khai, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trọng tâm là quyết liệt triển khai Nghị quyết, kết luận của Tỉnh uỷ về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thể hiện rõ nét bằng việc kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất các ngành tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.460 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. TP đã tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, GPMB để đẩy nhanh tiến độ các dự án; tiếp tục thực hiện, triển khai có chiều sâu kế hoạch xây dựng thành phố kiểu mẫu về "nếp sống văn hoá, văn minh" trong việc cưới, việc tang và vệ sinh môi trường. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng được đảm bảo. Với những kết quả đã đạt được, thành phố vinh dự được nhận nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh trên nhiều mặt công tác. 

Thành ủy Cẩm Phả khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền 2013-2017
Thành ủy Cẩm Phả khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền 2013 - 2017

Phát biểu quán triệt Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Trần Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh: sang năm 2018, các cấp ủy đảng tiếp tục phát huy tính thống nhất, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo của tỉnh và chủ đề công tác năm 2018 là "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên" để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã biểu dương, khen thưởng 6 cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 và 10 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 55 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền 2013-2017. /.

Bảo Long - Đài Cẩm Phả

.
.
.
.
.
.