Bình Liêu: Tổ chức đoàn thâm nhập "3 gặp, 4 biết"

Thứ Sáu, 05/01/2018, 09:10 [GMT+7]
.
.

QTV - Nhằm nắm chắc lại nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, làm cơ sở để chốt danh sách báo lệnh gọi thanh niên nhập ngũ đúng theo Luật nghĩa vụ quân sự, từ ngày 4 đến hết 8/1/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bình Liêu phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức các đoàn cán bộ đi thâm nhập theo phương châm “3 gặp 4 biết”.

Theo kế hoạch, năm 2018, huyện Bình Liêu được giao tuyển chọn 65 chỉ tiêu, gọi công dân lên đường nhập ngũ tại các đơn vị: Quân chủng phòng không không quân, Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Biên phòng Quảng Ninh. Do vậy, các đoàn đã đến gặp gỡ từng gia đình và thanh niên để tìm hiểu hoàn cảnh kinh tế của các gia đình; tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của từng gia đình và thanh niên; trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, thái độ chính trị đạo đức của thanh niên; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước để các gia đình có con em thi hành nghĩa vụ quân sự biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Đoàn đến gặp gỡ gia đình và thanh niên tìm hiểu nắm chắc hoàn cảnh kinh tế, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên.
Đoàn đến gặp gỡ gia đình và thanh niên tìm hiểu nắm chắc hoàn cảnh kinh tế, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên.

Sau khi hoàn thành công tác thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tiến hành triển khai bước tiếp theo luật định.

Hoàng Gái (Trung tâm TT&VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.