Móng Cái triển khai chủ đề năm 2018

Thứ Tư, 03/01/2018, 20:18 [GMT+7]
.
.

QTV - "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" - Đây là chủ đề công tác năm 2018 đã được TP Móng Cái thống nhất xác định và triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát và cụ thể hóa chủ đề công tác năm của tỉnh Quảng Ninh gắn với đặc thù thực tiễn địa phương.

Móng Cái
Móng Cái tích cực sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm, phấn đấu thu trên 1000 tỷ đồng 

Theo đó, để hiện thực hóa chủ đề này, TP. Móng Cái đã thống nhất đề ra và phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực, trong đó, về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Móng Cái phấn đấu 50% trở lên số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh. 80% trở lên số Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 5% trở lên so với tổng số đảng viên.

 Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn thành phố phấn đấu tăng 14,9%. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm và thuỷ sản tăng 6,2%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 12,8%. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu tăng 12,5%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 10%. Tổng thu ngân sách nhà nước phần thu nội địa (gồm cả thu trợ cấp từ ngân sách, cấp tỉnh) đạt trên 1000 tỷ đồng.

Về xã hội, phấn đấu duy trì và giữ vững 17/17 xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giải quyết việc làm từ 3.500 - 4000 lao động (trong đó giải quyết việc làm mới cho trên 500 lao động). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; đảm bảo tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Năm 2017, TP. Móng Cái đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KT-XH gắn với chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; tập trung chỉnh trang đô thị”. Tiếp tục đà bứt phá, TP. Móng Cái bắt tay ngay, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 ngay từ những ngày đầu năm mới, quyết tâm hoàn thành sớm các chỉ tiêu đặt ra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Thành phố (24/9/2008 - 24/9/2018)./.

Thu Hằng (Trung tâm TT&VH Móng Cái) 

.
.
.
.
.
.