Quảng Yên: Biểu dương các tập thể, cá nhân trong thu ngân sách 2017

Thứ Ba, 09/01/2018, 14:35 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 8/1, UBND TX. Quảng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác thu ngân sách năm 2017, triển khai các biện pháp, giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2018.

quảng yên
Chủ tịch UBND TX Quảng Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích suất sắc trong công tác thu ngân sách 2017

Kết thúc năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước của TX. Quảng Yên đạt trên 258 tỷ đồng, bằng 127,3% dự toán tỉnh giao và bằng 100,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách Thị xã đạt gần 890 tỷ đồng, bằng 134,6% dự toán giao năm 2017; các xã, phường thu gần 85 tỷ đồng, bằng 157,5% dự toán thị xã giao và bằng 137,2% dự toán thị xã giao phấn đấu.

Bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều thách thức đã tác động đến số thu ngân sách, song với sự chỉ đạo sát sao của UBND Thị xã, sự nỗ lực phối hợp giữa các ngành, đặc biệt là các đơn vị trong ngành tài chính, thu ngân sách năm 2017 của Quảng Yên đã đạt kết quả cao; được UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận là một trong 4 địa phương hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2017.

Kinh nghiệm vượt khó năm nay chính là cơ sở để năm 2018 TX. Quảng Yên triển khai tốt hơn nhiệm vụ thu - chi ngân sách với mục tiêu phấn đấu là hoàn thành chỉ tiêu 267,4 tỷ đồng trong năm 2018. TX Quảng Yên sẽ tập trung rà soát, đôn đốc các khoản thu thuế, phí, thu ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh, nhất là ở các lĩnh vực dịch vụ, du lịch bằng việc xây dựng chuyên đề kiểm soát doanh thu ở từng lĩnh vực; có cơ chế giám sát thường xuyên, định kỳ hàng tháng, hàng quý; thu đúng, thu đủ các khoản thu; phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương. Đồng thời, nâng cao trình độ cán bộ làm công tác thuế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…. Bên cạnh đó, gắn nhiệm vụ thu với nhiệm vụ chi của từng cơ quan, từng đơn vị và từng địa phương, tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên….

Với những nỗ lực cố gắng trong thu ngân sách 2017, UBND TX. Quảng Yên đã biểu dương, khen thưởng 17 tập thể và cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác thu ngân sách 2017./.

Bùi Niên (Trung tâm TT&VH TX. Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.