Ba Chẽ: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2018

Thứ Hai, 06/08/2018, 19:59 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 6/8, huyện Ba Chẽ tổ chức Khai giảng lớp  bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 năm 2018. 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 70 học viên là các đồng chí đại biểu HĐND xã; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; trưởng thôn, khu phố; thôn đội trưởng, công chức, viên chức và đảng viên các xã, thị trấn.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng
Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 04 ngày (6-9/8/2018), các học viên được học tập, nghiên cứu, trao đổi 06 chuyên đề trọng tâm, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố Quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường  đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và nội dung cơ bản của luật Quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Qua lớp bồi dưỡng, sẽ giúp cho các học viên áp dụng những kiến thức đã được học tập vào tình hình cụ thể của cơ sở, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi âm mưu, chiến lược “ Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bình Minh/ Trung Tâm TT- VH Ba Chẽ

.
.
.
.
.
.