Hải Hà: 7 tháng đầu năm giải quyết việc làm mới cho 1.636 lao động

Thứ Hai, 06/08/2018, 11:24 [GMT+7]
.
.

QTV - Nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, huyện Hải Hà đã triển khai nhiều mô hình và hình thức đào tạo nghề phù hợp với người dân. Từ đầu năm đến nay, huyện Hải Hà đã giải quyết việc làm mới cho 1.636 lao động đạt 65% so với chỉ tiêu giao.

Trong đó có 98 lao động từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, 526 lao động làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài huyện, 739 lao động đi làm mới trong KCN Texhong Hải Hà nâng tổng số lao động làm việc tại KCN đạt 3.209 lao động.

Người lao động huyện Hải Hà đang làm việc tại khu công nghiệp Texhong Hải Hà
Người lao động huyện Hải Hà đang làm việc tại khu công nghiệp Texhong Hải Hà

Để đạt được kết quả trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có nhiều giải pháp cụ thể thông qua việc mở 05 lớp dạy nghề tại xã Cái Chiên, Tiến Tới và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

 Bên cạnh đó huyện còn phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đến tuyển dụng lao động, cung ứng lao động đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

Thanh Trường (Trung tâm TT & VH Hải Hà)

.
.
.
.
.
.