Ba Chẽ: Công bố quyết định hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện

Thứ Tư, 12/09/2018, 20:14 [GMT+7]
.
.
QTV - Chiều ngày 12/9, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện.
 
Theo Quyết định số 1133-QĐ/TU ngày 29/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Cơ quan hợp nhất giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện có tên gọi là Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Ba Chẽ. Cơ quan có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 
qtv
 Lãnh đạo huyện Ba Chẽ trao quyết định hợp nhất Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Ba Chẽ

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra sẽ gồm 1 Thủ trưởng và không quá 2 Phó thủ trưởng. Thủ trưởng cơ quan là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện. 

Về biên chế, trước mắt, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có. Trong quá trình triển khai, Cơ quan sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đảm bảo theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
 
Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quy định cụ thể về chế độ, chính sách, trụ sở, kinh phí hoạt động và việc tổ chức thực hiện của cơ quan này.
 
Bình Minh (Trung tâm TT-VH Ba Chẽ)
 
.
.
.
.
.
.