Đầm Hà: 8 tháng giảm 241 hộ nghèo

Thứ Năm, 13/09/2018, 20:10 [GMT+7]
.
.

QTV - Cuối năm 2017 huyện Đầm Hà còn 577 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,51%. Năm 2018 huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm 358 hộ nghèo, qua 8 tháng kết quả giảm nghèo ước đạt 241/358 hộ đạt 67,5% KH huyện và 109,5% KH tỉnh giao.

fg 
Giao bò giống sinh sản và thức ăn cho 40 hộ nghèo, cận nghèo tại 5 xã Đại Bình, thị trấn Đầm Hà, Tân Bình, Tân Lập và xã Đầm Hà 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch giảm nghèo năm 2018, huyện Đầm Hà đã chỉ đạo các ban, ngành, các xã thị trấn triển khai đồng bộ các chương trình dự án và các chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo. Huyện đã thực hiên mô hình giao bò giống sinh sản và thức ăn cho 40 hộ nghèo, cận nghèo tại 5 xã Đại Bình, thị trấn Đầm Hà, Tân Bình, Tân Lập và xã Đầm Hà với tổng kinh phí là 960 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 600 triệu đồng, kinh phí đối ứng của các hộ dân khoảng 360 triệu đồng, từ mô hình này ước giảm được 36/40 hộ nghèo, cận nghèo.

Huyện tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, giới thiệu việc làm, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động, 8 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho khoảng 800 lao động, đạt 80%KH. Cùng với đó huyện triển khai các chương trình vay vốn, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ giáo dục và các chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo.

Song song với đó huyện tích cực triển khai Đề án 196 “Đưa các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành chương trình 135”. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các xã thị trấn nhận giúp thoát nghèo có địa chỉ 150 hộ, đồng thời tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ các nguồn lực, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ 120 ngày công lao động để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, hỗ trợ 1 gia đình có người khuyết tật xây mới nhà ở với số tiền 56 triệu đồng. Tích cực vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia các chương trình, dự án phát triển sản xuất thuộc chương trình 135, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế  như trồng ngô sinh khối, chăn nuôi lợn nái, trồng cây ăn quả, trồng rau sạch…. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, 8 tháng kết quả giảm nghèo ước đạt 241/358 hộ đạt 109,5% KH tỉnh giao.

Thời gian tới huyện sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá chính xác đối tượng nghèo, triển khai hiệu quả các Dự án hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, tích cực vận động các hộ nghèo viết đơn tự nguyện thoát nghèo bền vững, phấn đấu giảm 50% hộ cận nghèo. Xây dựng cơ chế khen thưởng các hộ viêt đơn tự nguyện và thoát nghèo bền vững, tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, phấn đấu không có hộ tái nghèo.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)

 

.
.
.
.
.
.