Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều khoá XXIV triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

Thứ Ba, 09/10/2018, 09:11 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 8/10, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều khoá XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức kỳ họp thứ 19 nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác 09 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

9 tháng qua, chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh, của thị xã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bước đầu tạo chuyển biến rõ nét trong cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) của thị xã 9 tháng ước đạt 7.681,1 tỷ đồng, đạt 73,86% so với kế hoạch và tăng 14,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nội địa 9 tháng ước đạt 279,4 tỷ đồng, đạt 73% dự toán tỉnh và 71% dự toán thị xã. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Ước 9 tháng thực hiện giảm 190 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,87%;ước tạo việc làm mới cho 2.015 lao động, đạt 80,6% kế hoạch và tăng 7,8% so với cùng kỳ; quy mô giáo dục - đào tạo được giữ vững. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo. 

Quang cảnh hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều
Quang cảnh hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều

Quý IV năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư, cải cách hành chính; Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2018. Đặc biệt, thị xã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phòng chống thiên tai, chương trình OCOP của thị xã. Cùng với đó, Đông Triều sẽ nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Mục tiêu của thị xã là hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2018 đạt kế hoạch dưới 0,85%....

Thu Trang - Thành Hưng (Trung tâm TTVH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.