Hải Hà: Hội nghị lần thứ 16 của BCH Đảng bộ huyện

Thứ Sáu, 05/10/2018, 20:34 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 5/10/2018, BCH Đảng hộ huyện Hải Hà  Khóa XXI đã tổ chức hội nghị lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh.

Trong 09 tháng đầu năm 2018, Huyện Hải Hà đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; tăng cường công tác luân chuyển, điểu động cán bộ, tiếp tục rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo mô hình mới qua đó góp phần phát huy hiệu quả của các mo hình sau khi sát nhập, kiện toàn. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục cải thiện; tổng vốn đầu tư toàn xã hội và vốn đầu tư các doanh nghiệp nước ngoài tăng mạnh (tăng 309% so với CK). Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung cho đầu tư phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới và đề án đưa các xã, thôn ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn đảm bảo tiến độ theo Đề án, kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng chính quyền và CCHC có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được tăng cường, chất lượng hoạt động của Trung tâm HCC và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã tiếp tục được nâng lên. Cùng vớ đó, việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 đạt kết quả tích cực, chất lượng môi trường tự nhiên được giữ vững và từng bước được nâng lên, các điểm du lịch của huyện được quan tâm đầu tư và thu hút nhiều du khách đến thăm quan, du lịch...

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, thách thức như: Công tác phát triển Đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu; tiến độ kiểm tra, giám sát của các Đảng bộ cơ sở còn chậm. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã về đích có xu hướng chững lại; chất lượng các tiêu chí thôn mẫu, vườn mẫu còn thấp, các sản phẩm OCOP chất lượng, mẫu mã chưa đáp ứng được yêu cầu, thị trường đầu ra cho một số sản phẩm còn khó khăn. Hoạt động kinh tế biên mậu tiếp tục gặp khó khăn, dẫn đến thu thuế XNK và phí hạ tầng cửa khẩu giảm mạnh, thu ngân sách không đạt tiến độ, kế hoạch đề ra. Tiến độ GPMB một số dự án còn chậm, công tác quản lý đất đai ở một số xã còn hạn chế, vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất đai, rừng phòng hộ, đất bãi triều, xây dựng, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép còn xảy ra. Tình hình, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội còn diễn biến hức tạp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị, địa phương chưa quyết liệt, kịp thời, công tác tham mưu, đề xuất chưa chủ động, thiếu sự tích cực.

Tại hội nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện đã có 08 ý kiến, tham gia đóng góp và đề xuất trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Hải Hà đã đạt được trong 09 tháng đầu năm 2018. Đồng chí đề nghị trong những tháng cuối năm 2018, huyện Hải Hà cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai tốt việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện, trong đó liên quan đến thu phí hạ tầng cửa khẩu Bắc Phong Sinh, thu đấu giá đất và thu phí ngoài quốc doanh nhằm đảm bảo thu đủ chỉ tiêu, hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nguồn vốn giải ngân xây dựng cơ bản, thường xuyên quan tâm và có chỉ đạo quyết liệt để đưa các xã, thôn, bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trước năm 2020.  Bên cạnh đó huyện cũng cần quan tâm, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các ngành công nghiệp, thương Mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng của ngành nông nghiệp. Huyện cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực như: Quy hoạch đất đai, tài nguyên môi trường, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tiếp tục triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của TW, Tỉnh gắn với chủ đề công tác năm 2018 và năm dân vận chính quyền. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các hoạt động tại khu vực biên giới, thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, kết nối giữa huyện Hải Hà và khu Phòng Thành Cảng ( tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc) nhằm giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới đảm bảo cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Trường (Trung tâm TT & VH Hải Hà)

.
.
.
.
.
.