Quảng Yên: Tập huấn việc thực hiện cơ chế một cửa và thực hiện công tác dân vận chính quyền

Chủ Nhật, 07/10/2018, 08:46 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 6/10, TX Quảng Yên tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 61/2018/NĐ – CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, gần 200 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, 19 xã, phường, cán bộ phụ trách theo dõi cải cách hành chính, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn thị xã đã được nghe phổ biến, giới thiệu nội dung của Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 61..

Cùng với đó, các đại biểu đã được phổ biến cả nội dung của các Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2018 – “Năm dân vận chính quyền”; Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Kết luận số 114 – KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp… trong đó, nhấn mạnh đến các vấn đề về năm dân vận chính quyền 2018 trong đó làm rõ nội dung vì sao cơ quan nhà nước phải làm công tác dân vận; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; cơ quan nhà nước làm công tác dân vận như thế nào; công tác dân vận chính quyền là gì, làm thế nào để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền ở cấp cơ sở... 

Thông qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ từ thị xã tới cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác cải cách hành chính và công tác dân vận, từ đó, tạo ra sự đột phá trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; cũng như vận dụng hiệu quả trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền, giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến công tác vận động quần chúng tại địa phương; góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Thị xã Quảng Yên trong những năm tới.

Thùy Dương (Trung tâm TT – VH TX Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.