Đảng bộ thành phố Uông Bí: Tổng kết công tác năm 2018

Thứ Hai, 07/01/2019, 20:53 [GMT+7]
.
.

QTV - Sáng ngày 7/1, Đảng bộ thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự, chỉ đạo. Tới dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Uông Bí đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, triển khai các mặt công tác hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy đã sát hơn với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác xây dựng đảng, đặc biệt là kiểm tra, giám sát và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền rõ nét. Chủ đề năm được thực hiện hiệu quả cả 3 nội dung: Chỉnh trang đô thị, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường trên mọi lĩnh vực; 18/18 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; kết quả thu - chi ngân sách đạt cao. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; nhiệm vụ "Năm dân vận chính quyền” được triển khai tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được thường xuyên quan tâm; An ninh - quốc phòng giữ vững.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018

Năm 2019, Đảng bộ thành phố Uông Bí tập trung các giải pháp trọng tâm, bám sát chủ đề công tác năm của tỉnh: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”. Mục tiêu đưa ra là: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy biên chế; xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh các đột phá chiến lược; tập trung thu hút các nguồn lực để đầu tư hạ tầng nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, phát triển kinh tế theo hướng bền vững; nghiên cứu để triển khai mô hình thành phố thông minh; tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; giữ vững ANCT TTATXH...

Tại hội nghị, Đảng bộ thành phố đã biểu dương, khen thưởng 38 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Hồng Hoàn (Trung tâm TT-VH TP Uông Bí)

.
.
.
.
.
.