Quảng Yên xây dựng đề án đổi mới hoạt động Trung tâm hành chính công

Thứ Sáu, 08/03/2019, 15:04 [GMT+7]
.
.

QTV - Sáng 8/3, Thường trực Thị ủy Quảng Yên (Quảng Ninh) họp nghe và cho ý kiến xây dựng đề án Đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công (HCC) thị xã.  

Bí thư Thị ủy Quảng Yên Hồ Văn Vịnh phát biểu kết luận tại cuộc họp
Bí thư Thị ủy Quảng Yên Hồ Văn Vịnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Dự thảo đề án Đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm HCC thị xã Quảng Yên gồm 3 phần: Đặc điểm tình hình, sự cần thiết ban hành đề án; Thực trạng hoạt động, công tác phối hợp của Trung tâm HCC thị xã; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới. Trong đó, đề án đề cập tới 6 nhóm giải pháp gồm: Hoàn thiện mô hình, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm HCC thị xã; sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Trung tâm HCC với các phòng, ban, cơ quan và UBND các xã, phường, Quy chế làm việc của Trung tâm; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở Trung tâm, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động; đổi mới, sắp xếp, bổ sung nhiệm vụ một số lĩnh vực thực hiện tại Trung tâm.

Sau 4 năm đi vào hoạt động, Trung tâm HCC thị xã đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tăng hiệu quả làm việc và tính minh bạch trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan hành chính điều chỉnh hoạt động của mình, cải tiến cách thức làm việc để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.... Tuy nhiên, đề án cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong mô hình tổ chức, bộ máy hoạt động; vẫn còn có hồ sơ giải quyết quá hạn; người dân đến giao dịch vẫn còn phải đi lại nhiều lần; việc tiếp nhận thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến đạt hiệu quả chưa cao...

Hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm HCC, theo phương châm “Thân thiện – Đơn giản – Hiệu quả”, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bí thư Thị ủy Hồ Văn Vịnh đề nghị UBND thị xã tiếp tục rà soát lại các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; tăng cường phối hợp giữa các phòng ban với Trung tâm trong giải quyết công việc và quản lý nhân lực. Đội ngũ cán bộ làm việc phải nâng cao trách nhiệm, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. Các phòng ban chức năng cần phối hợp giải quyết kịp thời theo đúng trình tự thủ tục.

Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định rõ vị trí, nhiệm vụ, trình độ của biên chế cần bổ sung. Việc lựa chọn đội ngũ cán bộ tư vấn hướng dẫn hỗ trợ công dân đến giao dịch cần phải có kỹ năng, được đào tạo.

Trung tâm HCC cần tham mưu, rà soát, phân loại kỹ lưỡng các thủ tục hành chính, giảm thiểu tối đa thời gian, tăng cao hiệu quả giải quyết công việc cho người dân, tổ chức tới giao dịch; cần thiết lập hòm phiếu góp ý của công dân, để nắm bắt trực tiếp, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động của cá nhân, tổ chức...

Phạm Tuyết (Trung tâm TT&VH Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.